การปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2556 ภาคการศึกษาที่ 2

ศูนย์การศึกษานานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี จัดการปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาต่างชาติที่จะเข้ามาศึกษาต่อที่ มทร.ธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2556 ภาคการศึกษาที่ 2 ณ อาคาร 3 คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี