ซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 30 ต.ค. 2556

  

ภาพถ่ายโดย : ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี.