พิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรม วันที่ 29 ตุลาคม 2556

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรม  โดยคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ณ หอศิลปกรรม  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี