พิธีเปิดงานปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา

งานสหกิจศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีเปิดงานปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาชีววิทยาในการออกสหกิจ ประจำภาคการศึกษา 2/2556 โดยมี ดร.มรกต พุทธกาล รองคณบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่นักศึกษา เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้อง SC 1401 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

  

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี