ดูงานศูนย์บริการนักศึกษาพิการ DSS มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

นายวิรัช  โหตระไวศยะ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี พร้อมกับคณะผู้บริการ และบุคลากร เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและบริการสำหรับนักศึกษาพิการในระดับอุดมศึกษา ณ ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ DSS มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี