สถานทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียเข้าพบปะนักศึกษาอินโดเนียเซีย

สถานทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เข้าพบปะ ตรวจเยี่ยมและสอบถามความเป็นอยู่ของนักศึกษาแลกเปลี่ยนอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงานคณบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(ศูนย์รังสิต)

  

ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี