คณะศิลปศาสตร์ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาจาก Yunnan Normal University

คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาจาก Yunnan Normal University  จากสาธารณรัฐประชาชนจีน รุ่นที่ 7 จำนวน 90 คน ณ ห้องประชุม เอกสโรชา คณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี