ประธานบริษัทวิศวกร 43 จำกัด มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์

นายยอดชาย  ก้องกังวาล ประธานบริษัท วิศวกร 43 จำกัด มอบทุนการศึกษาแก่ นางสาวโสภิดา ตั้งคณานนท์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  ซึ่งเป็นทุนต่อเนื่องจนจบการศึกษา ณ กองพัฒนานักศึกษา มทร.ธัญบุรี

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี