คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2556

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2556 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556 ณ อาคารโภชนาคาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร(ศูนย์รังสิต)
  
ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี