พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มทร.ธัญบุรี กับ โรงเรียนธัญรัตน์

ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  รองอธิการบดี รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี และนายอนุสรณ์  มาสกรานต์  ผู้อำนวยการโรงเรียนธัญรัตน์  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการในการพัฒนางานวิชาการและการจัดการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกัน  ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี