งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ.2556

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ แด่ รศ.วัชระ รอดสัมฤทธิ์ ผศ.ประวิทย์ ลีลางามวงศา อาจารย์ปรียา นาคเงินทอง และอาจารย์ธีระ งามสันติกุล ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เวลา ๑๕.๐๐ น. วันพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๖ โดยมีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมแสดงมุทิตาจิตกันอย่างมากมาย

  

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี