งานวันราชมงคลน้อมเกล้าฯ ปี 2556 และพิธีมอบรางวัลราชมงคลสรรเสริญ (อัลบั้ม 2)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี จัดงานวันราชมงคลน้อมเกล้า ฯ โดยมีพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณพระบรมรูปรัชกาลที่๕ พระสยามเทวาธิราช พระพรหม ศาลพระภูมิ และองค์เทพเกตุแก้วสุรินทร์ภรณ์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา และจัดพิธีมอบรางวัลราชมงคลสรรเสริญ  แก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ณ โรงภาพยนตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี