ถ่ายทำรายการสถานีสีเขียว ‘ช่วงคนไทยหัวใจสีเขียว’ ณ พิพิธภัณฑ์บัว

รายการสถานีสีเขียว ‘ช่วงคนไทยหัวใจสีเขียว’ สถานีโทรทัศน์ Thai PBS

ขอถ่ายทำรายการ ณ พิพิธภัณฑ์บัว ในวันศุกร์ ที่ 13 กันยายน 2556

  

ภาพถ่ายโดย : พิพิธภัณฑ์บัว มทร.ธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี