คณะครูและนักเรียนชั้นอนุบาล 2/1 โรงเรียนเปรมฤทัย เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บัว

คณะครูและนักเรียนชั้นอนุบาล 2/1 โรงเรียนเปรมฤทัย จ.ปทุมธานี

เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บัว จำนวน 36 คน ในวันพุธ ที่ 11 กันยายน 2556

  

ภาพถ่ายโดย : พิพิธภัณฑ์บัว มทร.ธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี