คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านกำปัง เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บัว

คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านกำปัง จ.นครราชสีมา

เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บัว จำนวน 65 คน ในวันอังคาร ที่ 10 กันยายน 2556

  

ภาพถ่ายโดย : พิพิธภัณฑ์บัว มทร.ธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี