กลุ่มญาติมิตรของสถาบันอัญมณีและเครื่องประดับ (ผู้สูงอายุ) เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บัว

กลุ่มญาติมิตรของสถาบันอัญมณีและเครื่องประดับ (ผู้สูงอายุ)

เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บัว จำนวน 30 คน ในวันอาทิตย์ ที่ 1 กันยายน 2556

  

ภาพถ่ายโดย : พิพิธภัณฑ์บัว มทร.ธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี