ภาพบรรยากาศ บริจาคโลหิต เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เข้ารับบริจาคโลหิต  ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี โดยมีนักศึกษา คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี