อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เข้ารับฟังปัญหา อุปสรรค์ และการพัฒนา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี พร้อมคณะผู้บริหารร่วมถ่ายภาพกับผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลังจากการหารือรับฟังปัญหา อุปสรรค์  และการพัฒนาคณะ ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี