อธิการบดี มทร.ธัญบุรี มอบประกาศนียบัตรการประกวดคำขวัญและโปสเตอร์รณรงค์ป้องกันยาเสพติด

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี มอบประกาศนียบัตรและถ่ายภาพกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดคำขวัญและโปสเตอร์รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี