ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร Introduction C#

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Introduction C# โดยมีนายธนพล พรเหมือนเพชร ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ จัดขั้นเมื่อวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2556  ตั้งแต่เวลา 10:00 น. ถึง 14:00 น.  ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี