พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี รวมทั้งมี พิธีมอบทุนการศึกษา และพิธีมอบเนคไท เข็มติดปกเสื้อสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ศูนย์รังสิต)

  

ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี