ให้การต้อนรับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

นายวิรัช  โหตระไวศยะ  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้การต้อนรับ นายผดุง ลิ้มเจริญรัตน์  เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ เข้าเยี่ยมชมผลงานวิจัยและผลิตภัณฑ์ OTOP ของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมรินลอุบล มทร.ธัญบุรี

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี