คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้สอดคล้องกับบัณฑิตที่พึงประสงค์เพื่อการเป็นนักบริหารธุรกิจยุคใหม่ โดยมีนักศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการ ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี