โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา เข้าเยี่ยมชมคณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะอาจารย์และนักศึกษา โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา เข้าเยี่ยมชมคณะ และรับฟังแนะแนวการศึกษาต่อในสายเกษตร เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุม อาคาร 70 ปีเกษตรปทุมธานี

  

ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี