นักศึกษาเกาหลีเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556

คณะนักศึกษาจาก Seoul Women’s University ประเทศเกาหลี ศึกษาดูงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นไปตามความร่วมมือ และเป็นประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมเป็นการเปิดโลกทัศน์สู่สากล เมื่อวันศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2556 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์รังสิต

  

ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี