คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมให้ความรู้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์แก่นักศึกษา

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  จัดกิจกรรมให้ความรู้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์แก่นักศึกษา โดยมี ดร.กมล  ทัศนาญชลี  ศิลปินแห่งชาติ เป็นวิทยาการและสาทิตการทำภาพพิมพ์หลายภาพจากเพจ เดียวกัน

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี