คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมมือช่วยกันทำความสะอาด Big Cleaning Day

ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ตลอดจนแม่บ้าน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมมือช่วยกันทำความสะอาด Big Cleaning Day เมื่อวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2556  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

  

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี