ภาพบรรยากาศการต้อนรับนักศึกษาจีน ของคณะบริหารธุรกิจ

 

ภาพถ่ายโดย : คณะบริหารธุรกิจ
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี