ภาพบรรยากาศ การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (รอบสอง) ประจำปีการศึกษา 2556

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (รอบสอง) ประจำปีการศึกษา 2556
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2556
ณ ห้องประชุมรินลอุบล 

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี