ภาพบรรยากาศพิธีตักบาตรน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 (อัลบั้ม 2)

รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เป็นประธานในพิธีตักบาตรน้องใหม่  ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ลานอนันต์รังสรรค์ มทร.ธัญบุรี

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี