คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556  วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2556  เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ลานกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมีการมอบใบประกาศเกียรติคุณแด่อาจารย์และนักศึกษาที่สร้างผลงานให้กับคณะฯ

  

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี