คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบนักศึกษา (ภาคพิเศษ) เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2556

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) และสาขาิวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2556  ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี