ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 (อัลบั้ม 6)

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี