ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 (อัลบั้ม 1)

วันที่ 29 พฤษภาคม 2556 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี