คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลเหรียญทองและเหรียญเงินจากการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ในงาน KIWIE 2013

รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ และ อาจารย์จตุรพิธ  เกราะแก้ว ได้รับรางวัลเหรียญทองจากผลงานเรื่อง “เครื่องช่วยเรียนรู้อักษรเบลล์  2 ภาษา บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์”  ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากผลงานเรื่อง  “เครื่องช่วยเรียนรู้การนวดแผนไทยสำหรับคนตาบอด”   และผศ.ดร.สุกาญจน์  รัตนเลิศนุสรณ์ ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากผลงานวิจัย “หัวเชื้อราอัดเม็ดเพื่อการพัฒนาชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ในการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ในงาน Korea International Women’s  Invention  Exposition 2013” (KIWIE 2013) ณ  Coex  Hall กรุงโซล  ประเทศเกาหลีใต้  ระหว่างวันที่ 1 – 4  พฤษภาคม พ.ศ. 2556

  

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี