โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของอาจารย์และบุคลากร

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของอาจารย์และบุคลากร วันที่ 22-24 เมษายน 56 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนาบุคลากรและการกีฬา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ภาพถ่ายโดย : คณะศิลปกรรมศาสตร์
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี