ภาพบรรยากาศ “ราชมงคลสืบสานสงกรานต์ไทย” ในวันพฤหัสที่ 18 เมษายน 2556

"ราชมงคลสืบสานสงกรานต์ไทย" ในวันพฤหัสที่ 18 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมรินลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
  
ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี