พิธีลงนามข้อตกลงโครงการความร่วมมือ โครงการทดสอบมาตรฐานด้าน ICT ด้วยมาตรฐาน IC3 (Internet and Computer Core Certificate)

พิธีลงนามข้อตกลงโครงการความร่วมมือ โครงการทดสอบมาตรฐานด้าน ICT ด้วยมาตรฐาน IC3 (Internet and Computer Core Certificate) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ในวันที่ 2 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี