ภาพบรรยากาศ มทร.ธัญบุรี ร่วม MOU กับ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร เข้าหารือกับนายเอนก  เพิ่มวงศ์เสนีย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ ณ อาคารอำนวยการ บมจ.อสมท.

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี