ภาพบรรยากาศ อบรม SAR ณ ห้องประชุมรินลอุบล เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556

 

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี