สถานีวิทยุโทรทัศน์สี กองทัพบก ช่อง 7 ถ่ายทำรายการเที่ยงเกษตร เมื่อวัน อังคาร ที่ 5 มีนาคม 2556

 

สถานีวิทยุโทรทัศน์สี กองทัพบก ช่อง 7 ถ่ายทำรายการเที่ยงเกษตร และสัมภาษณ์ผศ.ดร.กลอยใจ เชยกลิ่นเทศ เกี่ยวกับการรักษาสีผิวผลไม้อบแห้ง และการทำน้ำผลไม้ผงเสริมใยอาหารด้วยวิธีฉีดพ่นฝอย ณ อาคารปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวัน อังคาร ที่ 5 มีนาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น -16.00 น.