คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดงาน “ตลาดนัดแรงงาน” ประจำปี 2555

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัด“ตลาดนัดแรงงาน” ประจำปี 2555 ในวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ณ อาคารสำนักงานคณบดี ชั้น 1 เวลา 9.00 -12.00 น.

  

ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี