ผู้บริหารและคณาจารย์ มทร.ธัญบุรี เข้าศึกษาดูงาน ณ อิมแพคเมืองทองธานี

นายวิรัช  โหตระไวศยะ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี นำทีมผู้บริหารและคณาจารย์ มทร.ธัญบุรี เข้าศึกษาดูงาน ณ อิมแพคเมืองทองธานี และทำการปรึกษาหารือในการจัดทำ MOU ร่วมกัน ในการรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานที่จริง

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี