ภาพบรรยากาศ การแข่งขันกีฬาสี “พระพิรุณเกมส์” ระหว่างวันที่ 11-16 กุมภาพันธ์ 2556

การแข่งขันกีฬาสี “พระพิรุณเกมส์” ระหว่างวันที่ 11-16 กุมภาพันธ์ 2556 ณ สนามกีฬาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต

  

ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี