ภาพบรรยากาศพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการ 100 ลุ้น 100 ทุนการศึกษาเคาเตอร์เซอร์วิส

 

ภาพบรรยากาศพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการ 100 ลุ้น 100 ทุนการศึกษาเคาเตอร์เซอร์วิส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556