กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ – อัลบั้มที่ 64

  

ภาพย้อนหลัง : การประกวด Sport Boy & Sport Girl
ถ่ายโดย : อาสาสมัคร (นักศึกษา มทร.ธัญบุรี) น้องนิว ศิวนันท์ ชมชื่น
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี