ภาพบรรยากาศ “ราชมงคลธัญบุรี นัดพบสถานประกอบการ 56” วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี