พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มทร.ธัญบุรี กับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

  

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และนายทัศไนย เปียระบุตร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานทรัพยากรบุคคล บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงการดำเนินงานจัดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโครงข่าย ณ ห้องประชุม DOC สำนักงานใหญ่ บมจ.ทีโอที

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี