กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์-อัลบั้มที่ 42

 

ภาพย้อนหลัง :กีฬาฟุตบอล วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556
ถ่ายโดย :
อาสาสมัคร (นักศึกษา มทร.ธัญบุรี) โอ๊ต
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี