กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ – อัลบั้มที่ 25

 
ภาพถ่ายการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลและฟุตบอล ถ่ายโดย : อาสาสมัคร (นักศึกษา มทร.ธัญบุรี) น้องรณชัย นพรัตน์ ถ่ายเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี